Επικοινωνία

e-mail: mathitikiantepithesi@yahoo.gr


ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ της ΜαθητικΗς ΑντεπΙθεσης κΑθε ΣΑββατο στις 17:00 στο ΣτΕκι ΙΣΚΡΑ, ΑμΥντα 12 - κΕντρο (Θεσσαλονικη)